OFFISIELLE PADELREGLER
DEN INTERNASJONALE PADELFEDERASJONEN (FIP) HAR UTVIKLET ET SPESIFIKT sett med regler for sporten.

START AV SPILLET

REGEL 1. SPILLERNES STILLING

Spillet spilles parvis.

Spillerne står i områdene som ligger på begge sider av nettet. Serveren setter ballen i spill, og mottakeren returnerer den.

Mottakeren kan stå hvor som helst i deres område av banen, og det samme gjelder mottakerens partner og serverens partner.

Spillerne bytter baneside når antall game som er spilt er et oddetall. Hvis det blir gjort en feil og spillerne ikke skifter side, må de rette opp feilen så snart det oppdages slik at man har riktig spillrekkefølge.

Maksimal hviletid mellom hvert game er 90 sekunder.

REGEL 2. VALG AV SIDE OG SERV

Valg av side og retten til å serve i det første spillet avgjøres ved trekning. Paret som vinner trekningen har rett til å velge mellom;

a) Å serve eller motta serven, i så fall velger det andre paret hvilken baneside de skal spille på,

b) Hvilken baneside de skal starte på, i så fall kan det andre paret kan velge å serve eller å motta serven,

c) Be om at motstanderne velger først.

REGEL 3. SERVEN

Serven må utføres som følger.

a) Spilleren som server (serveren) må ha begge føttene bak servicelinjen mellom midtre servicelinje og sidevegg. Ballen serveres over nettet diagonalt i motsatt baneområde, ballen må sprette inne i eller på linjen som begrenser serveboksen. Den første serven er fra høyre side, hvoretter ballen serves fra annen hver side.

b) Serveren må sprette ballen bak servicelinjen og i området mellom midtlinjen og sideveggen.

c) En funksjonshemmet spiller med bare en arm kan sprette ballen ved hjelp av racketen.

d) Serveren kan ikke berøre linjen med føttene, og heller ikke gå inn i det innrammede området avgrenset av fortsettelsen av den sentrale linjen siden serven er diagonal.

e) På servetidspunktet må spilleren slå ballen på eller under midjenivået, og på tidspunktet for å treffe ballen må man ha minst en fot på bakken.

f) Når man server er det ikke lov å gå, løpe eller hoppe, små bevegelser regnes ikke som en posisjonsendring.

g) Hvis spilleren bommer på ballen når han prøver å treffe den, vil serven bli vurdert som tatt.

h) Hvis ballen serves utilsiktet fra feil side, må feilen rettes så snart den blir oppdaget. Alle poeng oppnådd i denne situasjonen anses som gyldige, men hvis bare en servefeil er gjort, bør dette også telle.

REGEL 4. SERVEFEIL

Følgende anses som servefeil:

a) Serveren bryter regel 3. (se SERVEN ovenfor).

b) Serveren bommer helt på ballen når han prøver å serve.

c) Når ballen har blitt servet og spretter utenfor serveområdet til spilleren som mottar serven. Linjene telles som inne.

d) Når det er servet og ballen treffer lagkameraten.

e) Når ballen er servet og ballen passerer over nettet, spretter og berører metallgjerdet som markerer grensen for motstanderens serveområde før andre sprett (bare serven).

f) Når ballen er servet og hvis ballen berører en av veggene i serverens serveområde, selv om den senere går over nettet og til motstanderens område.

g) Hvis ballen spretter feil og det ikke er mulig å treffe den.

h) Hvis serveren bruker mer enn 25 sekunder å serve etter forrige poeng.

REGEL 5. SERVICEORDER

Spillerne som har rett til å tjene i det første spillet i hvert sett, bestemmer hvilken av de to partnerne som vil tjene først. På slutten av det første spillet begynner paret du mottar å tjene, denne vekslingen fortsetter for alle spillene i et sett. Når serviceordren er bestemt, kan den ikke endres før begynnelsen av neste sett.

I begynnelsen av hver serie bestemmer spillerne som har tjenesten hvilken av de to som skal servere først, og fra det øyeblikket vil tjenesten ta svinger.

Hvis en spiller tjener ut av sving, må spilleren hvis tur skal ha vært, tjene så snart feilen blir oppdaget. Alle punkter som er talt før feilen er gyldige, men hvis det bare har vært en servicefeil før feilen blir oppdaget, blir ikke dette talt. I tilfelle et spill avsluttes før feilen blir oppdaget, fortsetter tjenestens rekkefølge som det er (ved en feiltakelse) til slutten av settet.

TILBAKE TIL SERVICE

REGEL 6. TILBAKE TIL SERVICE

a) Spilleren som returnerer tjenesten, må vente til ballen spretter i tjenesteområdet hans og treffer den før andre rebound.

b) Hvis ballen spretter to ganger inne i området, selv etter å ha truffet en av [bak] veggene, anses servicen som god, og poenget går til siden den serverte.

I installasjoner med «kanter» (i tilfelle at ballen treffer hjørnet eller kanten som danner krysset mellom veggen og sideveggen med gjerdet), vil serveringen bare betraktes som god hvis ballen etter å ha spratt treffer ballen nevnt kant / hjørne og fortsetter i retning av mottakeren.

c) Hvis den mottakende spilleren treffer ballen før den spretter eller er en foul i tjenesten, mister han poenget.

REGEL 7. RETUR BESTILLING

Spillerne som mottar tjenesten i det første spillet i hvert sett, bestemmer hvem som vil være de første til å motta tjenesten. Den spilleren vil fortsette å motta den første tjenesten i hvert spill til slutten av settet.

Spillere veksler for å motta tjenesten, når bestillingen er bestemt, kan den ikke endres i løpet av settet, men den kan endres i begynnelsen av neste sett.

Hvis rekkefølgen på mottak av tjenesten under et spill blir endret av spillerne som mottar tjenesten, fortsetter spillet på denne måten til slutten av spillet der feilen oppsto. I de følgende spillene må de mottakende spillerne innta den første rekkefølgen av spillet, hvis feilen blir oppdaget når feil spiller returnerer tjenesten, mister mottakende spillere poenget.

REGEL 8. ANTAL TJENESTER

Serveren tillates en ny tjeneste hvis den første ikke er gyldig. Den andre tjenesten utføres fra samme side som den første og umiddelbart etter.

REGEL 9. FORBEREDELSE AV Mottakeren

Serveren skal ikke tjene før spilleren som mottar tjenesten er klar, og hvis mottakeren ikke er klar eller ikke prøver å returnere ballen, kan ikke serveren kreve poenget, selv om tjenesten var god. Tilsvarende kan ikke mottakeren kreve poenget hvis tjenesten er ute. Den mottakende spilleren kan stoppe spillet hvis han ikke er klar. Imidlertid må regelen på 25 sekunder, REGEL 4 (h), overholdes.

REGEL 10. EN TJENESTE RIKTET AV EN SPILLER

Hvis spilleren som mottar tjenesten eller hans partner blir truffet eller berører ballen med racketen før den spretter, vinner serveren poenget.

REGEL 11. REPETISJON AV ET PUNKT ELLER BALL «FORLAG»

a) Ballen berører nettet eller nettstolpene (hvis det er innenfor spilleområdet) og faller deretter inn i området til servicemottakeren, forutsatt at den ikke berører metallgjerdet før det andre reboundet.

b) Hvis etter at ballen har berørt nettet eller stolpene (hvis det er innenfor spilleområdet), treffer du hvilken som helst spiller eller noen del av kroppen hans

c) En «la» spilles hvis personen som mottar tjenesten ikke er klar (REGEL 9).

Hvis «la» skjer i den første tjenesten, må dette gjentas. Hvis «La» forekommer i den andre tjenesten, har serveren bare rett til én tjeneste til.

Et poeng som spilles er en «la» under følgende forhold:

a) Hvis ballen er delt eller ødelagt i løpet av spillet.

b) Hvis spillet blir avbrutt av uforutsette omstendigheter utenfor spillerens kontroll.

Spilleren som i løpet av spillet vurderer at en situasjon der en «la» er nødvendig, må informere dommeren umiddelbart, uten å la spillet fortsette, siden retten til å stoppe et poeng går tapt når poenget er avsluttet.

Voldgiftsmannen kan beordre repetisjon av et punkt, i så fall serveren har rett til to tjenester.

REGEL 12. INTERFERENS

Når en spiller forstyrres av noe utenfor hans kontroll, med unntak av banen eller lagets fasiliteter, må en «la» spilles og poenget gjentas.

Hvis en spiller bevisst eller ufrivillig forstyrrer en motstander i løpet av spillet, vil i første tilfelle dommeren tildele poenget til motstanderne, og i det andre tilfellet vil han bestille et «la» når spilleren som skapte forstyrrelsen, vinner poenget.

S CORING

REGEL 13. SCORING

Når et par har vunnet det første poenget, er poengsummen 15, når de vinner det andre poenget, er poengsummen 30. Når det tredje poenget er vunnet, er poengsummen 40 og det fjerde poenget som er vunnet telles ett spill, bortsett fra i tilfelle at begge par har vunnet tre poeng hver når poengsummen er hele 40 eller to. Neste poeng kalles «fordel» til fordel for vinnerne av poenget, og hvis samme par vinner neste poeng, vinner de spillet. Hvis de mister poenget, går poengsummen tilbake til 40 hele eller to. Og så videre til et par vinner to poeng på rad.

Det første paret som vant 6 kamper med minimum en to-spillsfordel, vinner settet. Ved uavgjort på 5 må alle spillere spille to kamper til, til et par vinner 7-5, men hvis uavgjort oppnås på 6-6, vil paret med en to-spills fordel vinne med mindre det er en «tie-peak» tidligere avtalt. (REGEL 14).

Kampene kan være best av 3 eller 5 kamper. I kamper som er best av 5, kan det være en ekstra hvileperiode på 10 minutter etter det tredje settet hvis et av parene ber om det.

REGEL 14. «REST»

Når det tidligere ble etablert i tilfelle uavgjort 6, spilles det uavgjort.

«Tiebreaker» er vunnet av det første paret som vinner 7 poeng forutsatt at det er en fordel på 2 poeng.

Den første tjenesten i et «tie-break» er hentet fra høyre side av banen av spilleren som ville tjent normalt og bare serverer en gang. Tjenesten rettes deretter til motstandere som har 2 tjenester, men tar den første tjenesten på venstre side av retten.

Spillerne bytter side hvert 6. poeng (sett) og har 25 sekunder på å gjøre det.

Vinnere av settet med uavgjort vinner settet 7-6

Tjenesten til neste sett blir initiert av paret som ikke begynte å servere i bindebryteren.

UNDER SPILLET

REGEL 15. BALL I SPILL

Ballen treffes vekselvis av en av spillerne i hvert par.

Ballen er i spill fra det øyeblikket den ble servert (med mindre den er ute eller forlatt) og forblir i spill til poenget er avgjort. Dette skjer når ballen berører veggene på motstandernes baneside direkte eller metallgjerdet, spretter to ganger på bakken eller når en spiller treffer den, spretter riktig på motstanderens side og passerer grensene for domstol. Retten spretter en gang til.

En spiller kan spille ballen på motstanderens side, noe som får ham til å sprette og deretter forlate banen ved de øvre grensene.

MERKNAD: Spillerne kan forlate banen og slå ballen så lenge den ikke har spratt en gang til. For å gjøre dette, må retten oppfylle en rekke betingelser:

a) Begge sider av retten må ha to sentrale innganger.

b) Hver oppføring må måle maksimalt 0,82 x 2 meter og minimum 0,72 x 2 meter.

c) Det skal ikke være noen fysiske gjenstander utenfor banen i et minimumsrom på 2 meter bredt, 4 meter langt på begge sider og minimum to meter høyt over netthøyden.

Hvis ballen passerer nettet, spretter på motstanderens bane, forlater banens grenser og kommer tilbake for å spille etter å ha truffet på et hvilket som helst objekt utenfor banen, anses det at spilleren som slo ballen utenfor banen har vunnet poenget selv om motstanderen kunne ha returnert den.

Hvis ballen passerer nettet og har gått til motstanderens domstol, forlater den banen gjennom et hull eller svikter i metallgjerdet, eller blir fanget i det, vinner spilleren som slo ballen.

En spiller kan slå ballen mot noen av veggene og la den passere gjennom nettet til motstandernes domstol, bortsett fra tjenesten.

En ball som spretter av vinkelen (hjørnet) som er dannet av en av veggene i «U» og gulvet, regnes som god. (Ballen kjent som «egg» er bra).

REGEL 16. FLYGT

Enhver spiller kan blåse ballen, bortsett fra tjenesten.

REGEL 17. BALL SOM BOOTS I EN INSTALLASJON

Hvis ballen spretter på noen av fasilitetene som har spratt på banen, vil ballen forbli i spill og må returneres før den spretter på banen en gang til.

Hvis ballen spretter i lysene eller i taket, i tilfelle dekket baner, ender poenget.

REGEL 18. KORREKT RETUR

Returen er riktig:

a) Hvis ballen berører nettet eller stolpene hans (hvis de er innenfor spilleområdet) og deretter spretter på motstanderens domstol.

b) Hvis ballen etter å ha spratt på banen og deretter truffet en av veggene kommer tilbake til banen til spilleren som traff den, og spilleren treffer den, forutsatt at de eller en del av klærne eller racketen ikke har rørt nettet, deres stillinger eller domstolen for motstandere.

c) Hvis ballen, som et resultat av skuddets retning og styrke, spretter på motstandernes domstol og forlater banens grenser eller treffer taket eller lysene eller andre gjenstander som ikke er en del av fasilitetene til retten

d) Hvis ballen i spillet treffer ethvert objekt som befinner seg på motstanderens domstol (en annen ball, noen del av klærne eller til og med racketen). Poenget blir vunnet av personen som spilte skuddet.

e) Hvis ballen spretter på motstanderens domstol og deretter berører metallgjerdet eller noen av veggene. Motstanderen må returnere den før den spretter en gang til på banen sin.

f) Enhver ball som samles inn eller dyttes, vil bli ansett som god så lenge den ikke har blitt truffet to ganger og påvirkningen oppstår under en bevegelse.

REGEL 19. MISTE PUNKT

Et lag taper ett poeng:

a) Hvis en av spillerne, deres racket eller hva de enn de berører berører noen del av nettet, inkludert stolpene og den vertikale halvposten, eller motstandernes del av banen, inkludert metallgjerdet mens ballen er i spillet. Den sentrale vertikale polen som ligger på domstoler uten dører, regnes som en integrert del av banen opp til 0,92 meter. Fra 0.92 regnes den vertikale midtstolpen som en nøytral sone, slik at spillerne kan holde på den.

b) Hvis ballen spretter en gang til på banen før han blir returnert.

c) Hvis ballen vendes før nettet har passert.

d) Hvis en spiller treffer ballen på en slik måte at den direkte treffer noen av motstandernes dommervegger, metallgjerdet eller andre gjenstander utenfor banen

e) Hvis spilleren returnerer ballen, treffer den nettet eller stolpene og deretter spretter ballen på motstanderens domstol.

f) Hvis en spiller treffer ballen to ganger (dobbelt treff)

g) Hvis ballen i spillet treffer spilleren eller noe på dem, bortsett fra racketen.

h) Hvis en spiller treffer ballen og dette berører noe av metallgjerdet på banen på hans egen bane

i) Hvis de berører ballen ved å slå den med racketen.

j) Hvis de hopper over nettet mens poenget er i spill.

k) Bare en spiller kan slå ballen. Hvis begge spillerne av et par treffer ballen samtidig eller fortløpende, vil de miste poenget.

MERKNAD: En dobbel hit vil ikke bli vurdert når begge spillerne prøver å treffe ballen samtidig, og bare den ene treffer den eller når den andre slår partnerens racket.

REGEL 20. (MIDLERTIDIG)

I noen felt er det et mellomrom mellom stolpene som støtter nettet og gjerdet. Hvis ballen faller inn i dette området, vil det bare anses som bra hvis dommeren anser at ballen er høyere enn nettet.

REGEL 21. FORTSATT SPILL

Spillet må være kontinuerlig fra den første tjenesten til slutten av spillet, bortsett fra:

a) I de tillatte hvileperiodene (REGEL 1).

b) I endringene av siden av feltet (REGEL 1).

c) I kamper på 5 sett der det kan være en 10-minutters pause (REGEL 13).

d) Kampen må aldri bli suspendert, forsinket eller avbrutt for at spillerne kan gjenvinne energi eller motta råd eller instruksjoner (bortsett fra den tillatte tiden).

Voldgiftsmannen vil avgjøre slik suspensjon, forsinkelse eller avbrudd. Det vil ikke være noen toleranse for å miste kreftene naturlig. Dommerens kriterier vil være gyldige i de tilfeller som skyldes ulykker.

Hvis kampen er avbrutt av grunner utenfor spillerens kontroll (regn, mangel på belysning osv.) Når kampen startes på nytt, har spillerne rett til å varme seg opp som følger:

a) Spill suspendert i opptil fem minutter, uten oppvarming.

b) 6 til 20 minutter, tre minutters oppvarming.

c) Mer enn 21 minutter, fem minutters oppvarming.

Kampen må startes på nytt nøyaktig slik den endte, det vil si med samme poengsum, med samme spiller som serverer og samme plassering av spillerne på banen.

Hvis kampen er avbrutt på grunn av mangel på lys, må kampen stoppe når antall kamper er ensartet, slik at når parene startes på nytt, er begge par på samme side som da kampen ble avbrutt.

REGEL 22. BALLENDRINGER

Ballene blir skiftet i løpet av kampen som følger:

I de siste tabellene blir ballene endret i tilfelle av et tredje sett, bortsett fra semifinalen og finalen.

I semifinalen og finalen blir ballene endret som følger: den første endringen vil finne sted etter de første 11 kampene. Den neste endringen etter de neste 13 kampene og så videre.

Hvis det er tre baller, kan de ikke endres med mindre det er angitt av reglene eller med tillatelse fra turneringsdommeren.

Når ballene må skiftes etter et visst antall spill og de ikke blir endret på riktig måte, må feilen utbedres når paret som skulle ha servert med de nye ballene må servere. Deretter må ballene endres slik at antallet spill mellom ballendringer opprinnelig er planlagt.

Når en ball går tapt, vil dommeren sørge for at den erstattes av en under betingelsene de er i spill, ellers blir hele settet med baller endret.

ETIKETTER OG OPPDRAGSREGLER

NØYAKTIGHET

Kampene vil bli spilt uten forsinkelse til de annonserte tidspunktene. Planen for kampene må kunngjøres i god tid, spillerne må informere seg om tidspunktet for kampen. Spillrekkefølgen kan ikke endres uten godkjenning fra turneringsdommeren.

Dommeren vil vurdere at kampen er over hvis en av spillerne ikke er på banen klar til å spille ti minutter etter den fastsatte tiden for å starte, vil det andre paret regnes som vinneren.

KLÆR

Spilleren må presentere seg selv med rene og passende klær, ingen ermeløse skjorter eller badedrakter tillatt. Hvis dette ikke er tilfelle, må klær erstattes av akseptabel slitasje. Ellers blir spilleren diskvalifisert.

I lagkamper anbefales spillerne å bruke de samme klærne, selv om det ikke er obligatorisk.

Spillerne kan bruke skoene, klærne og rackettene de ønsker, så lenge de respekterer reglene.

IDENTITET

Deltakerne må påvise, når det kreves av voldgiftsmannen, deres identitet, nasjonalitet, alder og enhver annen situasjon som er direkte relatert til konkurransen, gjennom passende dokumenter.

OPPDRAG OG DISSIPLINE

Alle spillere må oppføre seg høflig og høflig i løpet av tiden de er i turneringsmiljøet, selv om de ikke deltar og må respektere enhver annen person på samme måte.

– Lekeområde: spilleren eller spillerne kan ikke forlate spilleområdet under en kamp, ​​inkludert oppvarmingsperioden, uten dommerens tillatelse, bortsett fra når de skifter side.

– Tips og instruksjoner: Spillerne kan motta råd og instruksjoner fra sin kaptein eller trener under kampen, både i enkeltpar og i lagkonkurranser.

– Premieutdeling: spillere eller lag som spiller i finalen må delta i premieutdelingen som vil finne sted etter finalen, med mindre de ikke kan gjøre det på grunn av en påvist skade eller uunnværlighet, eller på grunn av en rimelig umulighet.

– Uberettigede forsinkelser: 25 sekunder mellom poeng og 90 sekunder vil få lov til å skifte side. Hvis en spiller ikke er klar når han kalles «tid», kan dommeren gi dem en advarsel.

Oppvarmingstiden vil være 5 minutter.

Hvis en spiller er skadet og det er bevist at spillet ikke kan fortsette, vil han få 3 minutter til å motta oppmerksomhet eller komme seg. Hvis spillet er suspendert under bytte av side, kan spilleren motta medisinsk hjelp under nevnte suspensjon og igjen i løpet av de neste to sidebytte men i løpet av de 90 sekundene som er fastsatt for hver sideveksling. Tap av fysiske forhold og skader på grunn av; Strekkede muskler, muskelsmerter, etc. De vil være grunnlag for manglende kontinuitet i spillet.

– Visuell og hørbar obscenitet: Hørbar obscenitet er definert som bruk av ord som ofte anses og forstås som uhøflig eller krenkende og uttales høyt og tydelig nok til å bli hørt av dommeren, tilskuerne og turneringsarrangørene. Synlige uanstendigheter er de tegn eller gester som er laget med hender, racketer eller baller som ofte har en støtende mening eller som fornærmer fornuftige mennesker.

– Ballmisbruk: spillere kan aldri slå voldsomt ballen i noen retning, utenfor banen eller på nettet når den ikke er i spill.

– Misbruk av racketer: spillere kan ikke på noe tidspunkt med vilje kaste eller slå racketen på bakken på en voldelig måte, eller mot nettet, dommerens stol, veggene, metallgjerdet eller noe annet av banen.

– Mordelig misbruk og fysisk mishandling eller aggresjon: oppførsel, holdning, aggressive og usportslige bevegelser fra spillere av særlig alvorlig karakter når de henvender seg til hoveddommer, dommer, motstandere, partnere, tilskuere eller enhver annen person relatert til turneringen. De vil bli sett på som en fornærmelse, så vel som ethvert muntlig uttrykk som, selv om de ikke blir ansett som en fornærmelse, inneholder forakt for andre.

Unnlatelse av å overholde noen av disse reglene vil bli straffet av hoveddommeren i konkurransen. Disse atferdsreglene vil bli anvendt i alle turneringer, i forskjellige grener og kategorier, og påvirker alle spillere som deltar i IPF-konkurranser.

Den viktigste voldgiftsmannen skal i den tilsvarende lov gjenspeile hendelsene som skjedde for senere behandling av Disiplinærkomiteen i Det internasjonale Padel-forbundet.